Echipa noastră de specialiști în domeniul legislativ vă poate oferi asistență juridică profesionistă în sectoarele de achiziție publică, fonduri europene, certificare ISO și alte activități comerciale și de administrație.

Puteți vedea, mai jos, o listă detaliată cu principalele noastre servicii de asistență juridică.

  • Oferim consultanță juridică în vederea încheierii contractelor de achiziție publică și a celor de parteneriat public-privat.
  • Oferim consultanță juridică pentru orice aspecte legate de interpretarea și aplicarea normelor legale în domeniul achizițiilor publice.
  • Redactăm acordurile de asociere și/sau subcontractare. De asemenea, oferim consultanță juridică în vederea negocierii, încheierii și executării acestora.
  • Redactăm diverse acte juridice și contestații, oferim expertiză cu privire la soluționarea diferitelor probleme de natură juridică, apărute pe perioada derulării proiectului.
  • Urmărim, în permanență, cadrul legislativ al domeniului de activitate. De aceea, putem semnala orice modificare legislativă din domeniul achizițiilor publice și prezenta implicațiile acesteia asupra activităților curente.
  • Oferim servicii de reprezentare juridică în fața autorităților publice centrale și locale.
  • Oferim servicii juridice și administrative pentru companii. Întocmim documentație pentru înființarea unei societăți, sucursale sau punct de lucru. Oferim asistență pentru stabilirea sediului unei firme nou înființată. Întocmim documentație pentru suspendarea, dizolvarea, lichidarea sau radierea unei firme.

Dacă sunteți interesat de serviciile de consultanță juridică pe care vi le putem oferi, vă rugăm să folosiți datele din pagina de contact, pentru a intra în legătură cu noi.