ADEF MANAGEMENT oferă servicii complete de consultanță companiilor române sau străine, pentru afaceri și management. Domeniile noastre de expertiză includ licitațiile pentru achiziții publice, consultanță în vederea accesării fondurilor europene, consultanță și certificare ISO, asistență juridică, asistență financiar-contabilă și de gestiune.

Vă oferim, mai jos, o listă detaliată cu serviciile pe care vi le punem la dispoziție, prin intermediul personalului nostru specializat.

 • Datorită experienței, personalului și logisticii disponibile, ADEF MANAGEMENT este partenerul perfect pentru companiile române și străine care doresc să investească în România. De asemenea, putem asigura intermedierea relațiilor comerciale între companiile române și cele străine.
 • Urmărim în permanență Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP). De aceea, putem identifica și transmite, în timp util, anunțurile la care poate participa un operator economic.
 • Oferim asistență în relația cu instituțiile statului cu competențe în domeniul achizițiilor publice.
 • Oferim consiliere pentru alegerea procedurii optime de atribuire a contractelor de achiziție publică, conform prevederilor OUG nr. 34/2006.
 • Efectuăm analiză specializată a documentațiilor de atribuire publică – fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, modelele de formulare.
 • Acordăm asistență specializată firmelor care participă în calitate de ofertanți, pe tot parcursul derulării proiectelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii.
 • Acordăm asistență în vederea înregistrării în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și obținerea certificatului digital.
 • Întocmim documentații pentru licitații publice.
 • Transmitem solicitări de clarificări de la autoritatea contractantă.
 • Întocmim și obținem documentele pentru eligibilitate.
 • Acordăm consultanță în vederea întocmirii ofertei tehnice și financiare.
 • Acordăm consultanță cu privire la modul de utilizare a mijloacelor electronice de achiziții publice.
 • Oferim asistență în vederea identificării susținătorilor terți și redactăm contractele corespunzătoare.
 • Oferim servicii de consultanță în vederea obținerii garanției de participare la licitațiile publice.
 • Acordăm asistență în vederea obținerii certificatelor ISO valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
 • Oferim reprezentare în fața autorității contractante pe parcursul ședințelor de deschidere a ofertelor.
 • Redactăm răspunsuri la solicitările de clarificare adresate de către autoritățile contractante.
 • Asigurăm consultanță și elaborăm documentațiile necesare în cazul eventualelor contestații și plângeri, cu privire la derularea procedurilor, în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
 • Oferim consultanță specializată post-licitație firmelor câștigătoare, pe toată perioada desfășurării lucrărilor.
 • Asigurăm finalizarea contractelor cu succes.

 Dacă sunteți interesat de serviciile companiei noastre, vă rugăm să folosiți datele din pagina de contact, pentru a demara procesul de consultanță.