Cum se participă la licitațiile publice

Orice societate română sau străină, care îndeplinește cerințele autorităților contractante, poate participa la licitațiile publice care se desfășoară în România.

În acest moment, cele mai multe dintre ele au ca obiect realizarea sau reamenajarea drumurilor naționale și județene, apeducte și canalizări, statii de epurare, lucrări de reabilitare a mediului, platforme ecologice și amenajarea de gropi de gunoi si nu in ultimu rand realizarea noilor cladiri publice cum ar fi scoli , gradinite , sali de sport si camine culturale. Majoritatea licitatiilor fiind finantate cu fonduri europene.

În general, plățile se fac în baza situației de lucrări, conform termenilor stabiliți în documentația de participare la licitație, pentru o mare parte din acestea este prevazut un avans la semnarea contractului.

Trebuie subliniat faptul că, de regulă, cerințele autorităților contractante sunt extrem de rigide și trebuie respectate întocmai, pentru a putea participa la licitație.

Dintre acestea menționăm:

 • Capacitatea financiară a companiei, care trebuie demonstrată prin cifra de afaceri din ultimii 3 ani.
 • Capacitatea tecnica , societatea trebuie sa demonstreze ca a desfășurat lucrări similare cu cele din procedura de atribuire la care se dorește participarea.
 • Dovada disponibilității resurselor financiare adecvate pentru a putea începe lucrările și a susține etapa lor inițială.
 • Trebuie sa demonstreze ca detine toate certificarile necesare cerute de autoritayea contractanta , cum ar fi : Certificatele ISO 9001 și ISO 14001 , certificari Termo Tehnice , certificari pentru instalatii electice si multe altele in baza tipului de licitatie.

Societatea noastra este in masura sa ofere toate solutiile pentru a indeplini toate cerintele pentru a participa la o licitatie, putem oferi prin intermediul unui Tert Sustinator indeplinirea criteriilor de calificare fie pentru a indeplini experienta similara fie a indeplini cerinta financiara . De asemenea suntem in masura sa oferim posibilitatea de a intra in posesul unei scrisori de CASH-FLOW sau sa gasim in lista clientilor nostri un partener in vederea asocierii pentru ca impreuna cu acesta sa se poata indeplini criteriile de calificare cerute de Autoritatile Contractante.

De asemenea, asistam societățile în vederea obținerii certificatelor ISO necesare, in cazul in care acestea lipsesc sau trebuie reinnoite.

În ceea ce priveste intocmirea documentatiei pentru participarea la licitații, asiguram un mare grad de profesionalism in redactarea corectă a documentelor de calificare, o parte esentiala e prima verificare de catre autoritatea contractanta, la primul control vom verifica care sunt diversele certificari profesionale cerute prin fisa de date confirmandule conformitatea, in cazul in care nu dispuneti de colaboratori va vom furniza ceea ce este necesar , cum ar fi : certificarea Termo-tehnica, certificarea retelelor electrice , personalul tehnic cheie cerut si echipamentele necesare mentionate in fisa de date pe langa certificarile speciale cerute in fisele de date ale licitatiilor mai complexe cum ar fi de exemplu aeroporturile si bazele militare .

De asemenea, oferim asistenta in vederea achizitionarii poliței de asigurare pentru Garanția de Participare si a cash-flowlui de executie, atunci cand este cerut prin fisa de date de catre Autoritatea Contractanta.

Este obligatia noastra sa depunem documentatia completa la Autoritatea Contractanta ,sa participăm la deschiderea ofertelor și sa oferim consultanță pe toată perioada desfășurării licitației.

În contextul situației economice actuale, licitațiile publice organizate de către autorități publice, sau de către firme cu capital parțial sau integral de stat, reprezintă o oportunitate importantă pentru companii. Prin intermediul procedurilor de selecție transparentă, legislația europeană încurajează concurența între firme, în vederea desfășurării unor licitații corecte și în beneficiul ambelor părți.

Domeniul achizițiilor publice este reglementat de OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de servicii, alături de legislația complementară, privind liberul acces la informațiile de interes public. La baza atribuirii contractelor de achiziție publică, conform cadrului legislativ european, se află o serie de principii: transparența, tratamentul egal, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea, eficiența utilizării fondurilor și asumarea răspunderii.

Ca o concluzie, putem observa un climat favorabil societăților private care doresc să ia parte la licitațiile publice. Din păcate, legislația și procedurile în acest domeniu sunt complicate, ceea ce le determină să renunțe la această oportunitate.

Cunoașterea și înțelegerea actelor normative care stau la baza sistemului sunt aspecte esențiale pentru participanții la procesul de achiziție publică, deoarece fiecare etapă a acestuia poate ascunde numeroase capcane pentru ofertanți, iar orice greșeală, cât de minoră, poate duce la eliminarea din competiție.

Ofertanți pot fi persoanele juridice române sau străine, în calitate de furnizor, executant sau prestator. Indiferent de calitatea lor, ofertanții au dreptul de a participa la procedură fie în nume propriu, fie în asociere sau ca subcontractor.

Dorim să venim în sprijinul companiilor interesate de achiziții publice, cărora le lipsește expertiza în acest domeniu. Profesioniștii noștri în achiziții pot oferi consultanță și asistență specializată pe tot parcursul procesului de participare și câștigare a licitației, precum și pe toată perioada de execuție și finalizare a proiectelor câștigate.

În domeniul licitațiilor publice, prin intermediul experților noștri, putem oferi următoarele categorii de servicii:

 • Consultanță în vederea terței susțineri prin gasirea unui tert sustinator sau unui partener in asociere.
 • Consultanță pentru înființarea unei asocieri de operatori economici.
 • Consultanță în vederea obținerii polițelor de garanție de participare.
 • Consultanță în vederea obținerii scrisorii cash-flow .
 • Consultanta in vederea obtinerii garantiei de buna executie
 • Consultanță în vederea identificării de subcontractanți
 • Consultanță pentru identificarea personalului de specialitate solicitat prin documentația licitatiei.
 • Consultanță pentru obținerea de echipamente, utilaje, laboratoare și altele, conform cadrului legislativ europen.
 • Consultanta pentru obtinerea criteriilor specifice de participarie

 Dacă sunteți interesat de serviciile companiei noastre, vă rugăm să folosiți datele din pagina de contact, pentru a demara procesul de consultanță. În primă fază, vom purta discuții preliminare, cu scopul de a identifica nevoile dumneavoastră și ce vă putem pune la dispoziție în acest sens. Pe baza acestor discuții, se va negocia contractul de consultanță și, după acordul ambelor părți, vom trece la semnarea înțelegerii și furnizarea serviciilor contractate.

Pentru mai multe detalii in cazul in care sunteti interesati de serviciile nostre pentru societatea dumneavoastra va rugam sa ne contactati.